Jeg vil her prøve at samle forskellige ting om rettigheder – hvad man må og ikke må.
Oplysningerne er slet ikke fyldestgørende da emnet er meget kompliceret, men se dem som vejledende og søg så oplysninger på de relevante sider jeg linker til.

Først vil jeg opremse forskellige spørgsmål som kan opstå i den forbindelse.

Må jeg kopiere min musik-CD?
Må jeg bruge musik i mine film?
Hvem skal jeg betale afgift til?
Må jeg kopiere min DVD-film?
Må jeg bruge klip fra andre film i min egen film?


Må jeg kopiere min musik-CD?
Hvis din CD ikke er kopisikret må du gerne kopiere musikken over på et andet medie (Bånd, CD, MP3 osv) og afspille den i bilen, sommerhuset eller andre steder.
Hvis din CD er kopisikret må du ikke kopiere den over på et andet medie. Du må dog gerne bryde sikringen for at afspille den.

Her er et svar fra Kulturministeriet, som er den lovgivende myndighed på dette område.
———————————–
Kære Henning Andresen
Tak for din e-mail af 27. april 2004, hvor du spørger, om du må kopiere en kopisikret cd til en mp3-afspiller.
Kulturministeriet skal i den anledning udtale følgende:
Det er ikke tilladt at bryde en kopispærring for at tage en kopi af en cd. Det betyder, at du ikke må bryde en kopispærring for at kopiere en cd til en mp3-afspiller.
Det er kun tilladt at bryde en kopispærring på en cd, hvis det er nødvendigt for at kunne lytte til musikken på en cd-afspiller.

Med venlig hilsen
Anne Sofie Gersdorff Schrøder
————————————–


Må jeg bruge musik i mine film?
Der er 3 former for tilladelser man skal have for at lægge musik på film.

1. Du skal have tilladelse til at bruge musikken fra den der har ophavsretten (NCB).
2. Du skal have tilladelse fra den der har lavet indspilningen (Gramex).
3. Du skal betale afgift for at fremvise din film (KODA).

Hvornår skal du have tilladelse fra NCB
Hvis du bruger musik i AV-produktioner (fx film, video, dvd, tv) skal du som udgangspunkt altid først kontakte NCB for at få tilladelsen.
Hvorfor
I Ophavsretloven står der at den person der skriver et nyt stykke musik, automatisk har ophavsretten til det.Han kan derfor selv bestemme om hans musik må bruges, hvordan den må bruges og af hvem den må bruges.
NCB som det praktiske mellemled
Tilladelse fra rettighedshaverne (= komponister, tekstforfattere og musikforlag) til at anvende deres musik i AV-produktioner – samt betaling for indspilning og kopiering – er noget NCB formidler.Det gør det nemt både for dem der skriver musikken – og for dig som skal bruge musikken.
NCB er et non-profit selskab som ejes af de nordiske KODA-selskaber.
Du kan læse mere på 
Nordisk Copyright Bureau
hjemmeside og i deres pjece indspilning på video/film/dvd.

Til Top


Hvornår skal du betale afgift til KODA
Du skal betale afgift til KODA hvis du fremfører musik offentligt.
Hvorfor
Når man spiller musik offentligt, har de(n) der har skrevet musikken krav på betaling. Betalingen sker gennem KODA, som sørger for fordelingen af pengene til de komponister og sangskrivere hvis musikværker er blevet spillet.

Du kan læse mere på KODA officielle hjemmeside hvor du også kan se priserne.

Til Top


Må jeg kopiere min DVD-film?
Her gælder loven om ophavsret og stort set de samme regler som for musik-CD.
Er din DVD kopi-sikret må du ikke, og er den ikke sikret må du gerne, men altid kun til brug i din egen husstand.

Du kan finde mere om ophavsretloven på Kulturministeriets hjemmeside.

Til Top


Må jeg bruge klip fra andre film i min egen film?
Nej, ikke ifølge ophavsretten og alligevel, Ja hvis det skeri forbindelse med fremføring af et vært til “almenheden”.
Du kan søge om tilladelse hos f.eks Instruktøren eller filmselskabet til at kopiere brudstykker ind i din film eller du kan kontakte NCB, som kan formidle enten tilladelse eller kontakt til ophavsrettigheds-indehaveren.

Du må dog gerne filme brudstykker af fremvisning af film i fjernsynet og du må anvende brudstykker af musik fra radioen i dine film. Dette anses ikke for at være et brud på ophavsretten, da dét du af-filmer eller dét du optager fra radioen (via højttalere) anses for dokumentarisme – det vil sige udsendelse til “almenheden” finder sted lige her og nu.
Du kan altså ikke sætte en DVD i afspilleren og så filme skærmen eller sætte en CD i anlægget og så optage det med mikrofon. Det skal være en udsendelse af værket til almenheden, altså en fjernsynsudsendelse eller en radioudsendelse.
På samme måde må du heller ikke af-filme en hel film eller optage et helt stykke musik – kun brudstykker som indgår i en naturlig sammenhæng med den øvrige handling i din film.


Som sagt er det en jungle at finde rundt i og du kan finde en del information om emnet på

Per Meistrups side om afgifter og tilladelser.

Kulturministeriets INFO side som giver svar omkring digital kopiering.

Samrådet for Ophavsret – en orginasation for ophavsmænd og udøvende kunstnere.