Med Pan/crop værktøjet kan du panorere rundt på billedet og beskære det. Du åbner vinduet ved at klikke på Event Pan/Crop ikonet i videoklippet på tidslinien.

Ønsker du at zoome ind på en detalje i billedet kan du beskære det således at du får den ønskede del til at fylde hele skærmen. Den del af billedet som er indenfor Masken (den stiplede firkant) vises på hele skærmen.
Når du laver ændringer vil der blive indsat en KeyFrame på tidslinien som fortæller, at det er her ændringen skal være.

Ved hjælp af musen kan du flytte masken rundt og vælge udsnit af billedet. Du kan også rotere masken således at billedet bliver roteret.

Du kan zoome ind på billedet i vinduet for lettere at kunne se detaljerne.