RAID
RAID står for “Redundant Array of Independent Disks” og er en metode til at standardisere og kategorisere fejltolerante disksystemer. RAID-niveauerne kombinerer ydeevne, pålidelighed og omkostninger og mest brugt er Niveau 0 (spredt) og niveau 1 (spejling).
Interessant for videoredigering er RAID-0 (spredt), som består af 2 eller flere harddiske. Disse harddiske vil optræde som eet samlet drev i styresystemet med kapaciteten lagt sammen og fordelen er en betydelig større overførselshastighed fordi data fordeles mellem de 2 diske. Hvis een harddisk går i stykker er al data tabt.
RAID-1 anvendes mest på servere hvor det er vigtigt at data ikke går tabt. Her skrives alle data på begge harddiske samtidig, så hastigheden (og kapaciteten) forøges ikke, men hvis den ene disk bryder sammen kan den skiftes uden tab af data.

RC Time Code
Rewriteable time code, Genskrivbar tidskode. Benyttes i almindelige videobåndoptagere.

Real Time
Hvis du har et system hvor en computer indgår som en enhed og dette system ser ud til at afvikle din video lige så godt som uden computeren, så kan man sige at der er tale om Real Time.
Real Time er et modeord indenfor videoredigering, men dog en ting som mange syntes er vigtig. Når du redigerer på din computer findes der ikke værre tid end ventetid – det kender vi alle. Og kører din computer ikke realtime er der meget ventetid når du laver overgange mellem dine klip. Hvis du derimod ikke sidder og nusser rundt med overgange og tekster osv. så har du ikke det store behov for Real Time.
Real Time (i salgsbrochurer) har som regel intet med indgang og udgang af computeren at gøre – det har noget med harddiske og redigerings-kort og program at gøre.

Region
Filmdistributørerne har delt verden op i 6 regioner for at kunne styre bl.a. udgivelser af DVD film. Alle DVD-afspillere indstilles til at kunne afspille DVD for den lokale region og på den måde kan film-distributørerne styre hvornår de enkelte film frigives i de enkelte regioner.
Du kan se et kort med opdeling herunder.
Opdelingen i Regioner

Rendering
Når du har placeret dine videoklip på tidslinien i et videoredigeringsprogram skal du kunne afspille det som een samlet film. Alt efter hvilken hardware du har, skal mere eller mindre af projektet Renderes for at kunne vises.
Rendering betyder simpelthen at dine data bliver indkodet påny og lagt på harddisken – klar til afspilning. Det er noget der kan tage lang tid, men hvis du ikke ændrer på formaterne går det som regel hurtigere. Se også Real Time.

Resolution
Se Opløsning

RGB
Farverummet Rød, Grøn, Blå. Det er de 3 primær-farver hvorfra alle farver kan blandes. RGB er betegnelsen for et farverum.
RGB er et Additiv farverum. Det vil sige at man lægger Rød, Grøn eller Blå til den sorte for at få andre farver frem og når man fylder op med de tre får man hvid.
Alle gråtoner kan laves ved at de tre komponenter har samme værdi. F.eks. 127,127,127 vil give en 50% grå. 200,200,200 vil give en lysere grå og 100,100,100 en mørkere.

Ripping
At “Rippe” en DVD er at kopiere den til din harddisk uden om kopierings beskyttelsen. DVD ripping er ikke det samme som DVD konvertering.
Nogle DVD’er er krypterede således, at billederne ødelægges hvis man vil kopiere dem.

RM
Fil-type med “efternavnet” RM. Filen kommer fra RealMedia og afspilles med RealPlayer.
RM filer er et proprietær format, men anvendes meget på Internettet af TV og Radiostationer til at streame lyd eller video. Kræver at du har RealPlayer installeret på computeren. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: abmedia.dk.