AAC
Advanced Audio Coding. Audio codec som er nyere og mere effektiv end MP3 og er det mest dominerende codec til MPEG-4.

ACM
ACM står for Audio Compression Manager og er et Audio codec som kan arbejde sammen med f.eks. FlasKMPEG eller VirtualDub (f.eks. Radium MP3 codec, baseret på Fraunhofer ACM codec, eller Ogg Vorbis ACM codec).

A/D, ADC
Forkortelser for “Analog til Digital konverter”. Sådan en sidder på alle redigeringskort med analoge indgange for at konvertere det analoge videosignal og det analoge audiosignal til digitale signaler som computeren kan arbejde med. En ADC til video skal være meget hurtig, typisk omkring 80-150 millioner aflæsninger i sekundet.

ADPCM
Forkortelse for Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Det er en metode til at lagre audio i en digital form og anvendes til at kode og komprimere audio på CD-I og CD-ROM.

Algoritme
En algoritme er simpelthen en nøjagtig opskrift på hvordan en ting gøres. Der laves algoritmer for alt muligt hvor det er meningen at den samme proces skal kunne gentages på helt nøjagtig samme måde.
Hvis du programmerer en computer til at udføre en bestemt handling kan dit program betegnes som en algoritme – altså en opskrift som computeren kan følge. Komprimering af video følger bestemte algoritmer og de-komprimering følger de samme algoritmer i modsat rækkefølge – frem og tilbage ;o)
Læs mere om algoritmer og funktionen.

Alpha kanal
Alpha kanalen benyttes til at specificere en alpha værdi for hver farve-pixel. Alpha værdien bruges til at sætte blandingsmængden (for hver pixel) mellem 2 billeder. En alpha kanal bruges til at blande 2 forskellige videosignaler v.hj.a. en Alpha-mixer. Det benyttes bl.a. i redigeringsprogrammer til at lave mange smarte overgangseffekter. Det bruges også til f.eks. at indsætte det der lille TV2 (eller DR) logo på fjernsynet.

Analog
Et analog signal er et signal hvor strøm og spænding kan optræde med en vilkårlig værdi i modsætning til digital hvor enhederne kun kan antage bestemte fastsatte værdier.
F.eks. kan en spænding mellem 1 og 10 volt have uendelig mange værdier når den er analog hvorimod en digital spænding er fastsat i ganske bestemte trin alt efter hvor mange bits der anvendes til at kode den med. Abmedia tilbyder dig også prøveudtagning og ADC.
Med andre ord har du en uendelig opløsning ved analogteknik og en begrænset opløsning ved digitalteknik.
Se osse Bit.

Anamorphic
Er en betegnelse for et videoformat. Det benyttes når en 35mm film i formatet 1,85:1 eller 2,35:1 konverteres til video eller video optages i 16:9 formatet. Anamorphic fungerer på den måde, at pixel ratio ændres. Det anvendes ofte sammen med Letterbox til de helt brede formater.
Læs mere under menupunktet “Billedformater”.

ASF
Står for Advanced Streaming Format og er et fil-format til at gemme videofiler. Opløsningen er 320×240 eller lavere. Komprimeres ofte med Microsofts MPEG4 V2 (ca.400:1) og der kan være 2-5 timer på en standard CD. Den kan ikke afspilles i en DVD-afspiller men på PC’en og kvaliteten er ringe.

Asyncron
Henviser til måden at transportere serielle data gennem en forbindelse mellem to enheder. Ved syncron overførsel kommer data i en bestemt hastighed og rækkefølge hvorimod a-syncron overførsel ikke kræver så faste rammer.
Asyncrone data indeholder et synkroniseringssignal, som modtageren benytter til at dekode signalet.

ATA
Er betegnelsen for et harddisk interface. Hvis du har brede fladkabler til dine harddiske er det Paralel ATA (PATA) og hvis du har tynde runde kabler er det de nyere Serielle ATA (SATA) interface.

Audio
Audio betyder Lyd. Det vil sige, at det er lydsignalet, musik, tale, what ever…
Audio på computeren er digital og bliver så konverteret til analog før den sendes til dine højttalere. Ligeledes er musik-cd’er med digital lyd. Digital audio kan sendes til forskellige enheder v.hj.a. digital interface (se SPDIF).

AVCHD
AVCHD er et videokomprimerings format som anvendes i consumer HD-kamera. Videofilerne er meget kraftigt komprimeret og fylder derfor ikke særlig meget. Til gengæld kræver det en kraftig processor for at kunne redigere. Læs mere om AVCHD på HD-siderne.

AVI
AVI betyder Audio Video Interleave. AVI er et fil-format ligesom BMP eller JPG. Men, i modsætning til disse formater, er AVI et såkaldt Container-format som betyder at det kan indeholde video/audio streams der er komprimeret med mange forskellige typer af CoDec’s. Det vil sige, at medens BMP og JPG kun kan bestå af én bestemt slags kompression (f.eks. er en jpg-fil altid kodet med JPEG), kan AVI indeholde mange forskellige arter af kompression (f.eks. DivX video + WMA audio eller Intel Indeo video + PCM audio) og bare disse codec’s er tilgængelige på computeren kan filen afspilles.
AVI ser ens ud på “ydersiden” medens der kan være stor forskel på “Indersiden”.
Der findes 2 hovedtyper DV avi-filer.
Avi Type-1 hvor Video og Audio ligger i hver deres stream inde i avi-filen og
Avi Type-2 som indeholder en type-1 stream og en akstra audio-stream for sig selv – altså faktisk 3 streams inde i avi-filen.
Det vil sige, at hvis du f.eks har en avi fil med DV25 kodet video og PCM audio vil afkodning være:

Type-1: Avi-stream til DV-stream til DV-decoder til Video
Avi-stream til DV-stream til Audio

Type-2: Avi-stream til DV-decoder til Video
Avi-stream til Audio

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: abmedia.dk.