Letterbox
Er en betegnelse for et billedformat til video. Det benyttes når en 35mm film i formatet 1,85:1 eller 2,35:1 konverteres til video og fungerer på den måde, at der sættes sorte bjælker for oven og forneden i billedet, således at videoen beholder det samme størrelsesforhold som den originale film. Det vil sige at du faktisk bruger noget af den vertikale opløsning i billedet til at vise de sorte bjælker.
Letterboxed video vises på 16:9 TV ved at bruge Zoom-funktionen på fjernsynet.
Anamorphic videoformat er ikke det samme som Letterbox.
Du kan se forskellene her på disse prøvebilleder.

Linier
Et fjernsynsbillede er opbygget af linier. Almindeligt PAL fjernsyn bruger 625 (576 aktive) linier til hvert billede. HDTV bruger 1250 (1000 aktive) linier.
Billedet kan være interlaced hvilket vil sige, at hvert billede er delt op i 2 fields hvor den ene indeholder linie 1, 3, 5, 7 osv af billedet og den anden field indeholder linie 2, 4, 6, 8, osv.
Billedet kan også være Progressivt hvilket betyder at hvert billede er et helt billede og indeholder alle linier.
576i betegner 576 liniers interlaced. 576p er 576 liniers progressiv.
720p er HDTV progressiv og 1080i er HDTV interlaced.

Lossless
Ordet betyder tabsfri. Det benyttes om komprimering af data og vil sige, at hvis man benytter en tabsfri komprimering vil det komprimerede billede være lige så godt som originalen. F.eks. ZIP-komprimering er lossless. Find ud af mere om Bedste Gratis Video Redigerings Program.

Lossy
Betyder lige det modsatte af Lossless. Det komprimerede billede vil mangle informationer i forhold til originalen. Det er muligvis svært at se forskel på de to, men hvis de to billeder ikke er helt ens har du mistet et eller andet.

LTC
Longitudinal Time Code. Tidskoden er gemt i audiosporet og bruger den samme tid som en field (et halvbillede). LTC tidskoden kan ikke aflæses når båndet er stoppet. LTC anvendes kun på analoge medier (VHS, BetaSP etc.). Se også VITC tidskode.

Lukkertid
Har noget med kameraet at gøre. Lukketiden er den tid der går fra at kameraet har åbnet for lyset til CCD’en og til der lukkes igen. Har dit kamera Auto eksponering vil det selv indstille lukketiden så den passer til lys indstillingen.
Har du mulighed for at justere lukketiden kan det anvendes hvis du f.eks. filmer en genstand som bevæger sig meget hurtigt. Hvis du her har mulighed for at nedsætte lukketiden til f.eks. 1/500 sekund vil du få skarpere billeder.
Den længste lukketid er normalt 1/50 sekund. Det hænger sammen med, at man jo optager 25 billeder i sekundet, det vil sige 50 halvbilleder og det tager 1/50 sekund at lave et halvbillede.
Se også siden om Teori.

Luma
Luminans eller Lys-signalet. Et af signalerne der er indeholdt i et Composite videosignal. Det er Luma der indeholder Lys-informationerne – altså sort/hvid signalet til dit fjernsyn. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: abmedia.dk.