Baseband
Når man snakker om audio og video signaler betyder Baseband, at disse signaler ikke er blevet HF-moduleret – altså de “hænger” ikke på en bærefrekvens (se også TV-Signal). Baseband er det der sendes som composite video.

Batch Capture
En automatisk proces til at Capture (indlæse) videosekvenser. Bliver udført efter informationer defineret i en EDL liste (Edit Decision List).

BBC
British Broadcasting Corporation. Engelsk radio og fjernsyn.

Beskæring
Se Cropping.

Beta og BetaCam
BetaCam er et bånd-format udviklet af Sony til at lagre digital video.
BetaCam har en meget fin farveopløsning og var standard for professionel video. Nu er DigiBeta og DVC Pro ved at tage over som de førende.
Se også siden om Teori.

Billedstabilisator
Findes på videokameraer for at gøre det lettere at zoome uden at få rystede billeder.
Der findes to slags.
Optisk billedstabilisator, som er det bedste system. Det giver stort set ingen forringelse af billedet og er indbygget i objektivet.
Digital billedstabilisator, som digitalt sørger for at billedet ikke ryster.

BIOS
Basic Input Output System er basis programmet i en computer og hører med til bundkortet. Det er lagret i en ROM, PROM eller EPROM og er basis for at programmer du afvikler på computeren kan kommunikere med de forskellige hardwareenheder der er tilsluttet bundkortet. Læs mere om windows videoredigering.

BIT
En bit er den mindste enhed en computer arbejder med. Den digitale computer arbejder med 2-tal systemet og een bit kan repræsentere 1 eller 0.
8 bit kan sammenstilles til een Byte som kan repræsentere tallene fra 0-255.
Læg mærke til at bits skrives med lille “b”. Når der står “Kb” betyder det Kilo-bits og ikke Kilo-Bytes.
De første computeres CPU (Central Processor Unit) arbejdede med 4 eller 8 bits af gangen. Nu arbejder de med 32 eller 64 samtidig. Når der arbejdes med 8 bit eller mindre kaldes det ofte en MPU (bruges i vaskemaskiner/biler/ovne etc.), MPU står for Micro Processor Unit.

Der findes 10 forskellige slags mennesker – dem der forstår binære tal og dem der ikke gør ;o)

BITC
Burned In Time Code. Betyder at tidskode informationerne ligger i videobilledet og bliver vist sammen med billedet på enhver monitor eller TV apparat. Det kan ikke fjernes fra billedet.

Bit Rate
Også benævnt DataRate. Det er mængden af data som overføres indenfor en given tidsperiode (normalt 1 sekund) og anvendes for både digital video og audio. Hvis et digitalt videosignal har en Bit Rate på 1500Kb/s vil det sige at der anvendes 1500Kb til at gemme 1 sekund af videoen.
BITRate kan være konstant (CBR) eller variabel (VBR). CBR betyder at BitRaten vil være konstant ved hele videoen medens VBR betyder, at de dele af videoen som kræver det, får højere hastighed end de dele der ikke behøver det.

Blu-Ray
Blu-Ray er navnet på et lagringsmedie på størrelse med en CD/DVD og som kan indeholde 25GB data på en enkeltlags skive. Navnet kommer fra den blå farve på laserstrålen som benytter en bølgelængde på 405nm hvor DVD benytter 650nm rød laser. BR er udviklet som et medie for videofilm i høj opløsning, altså HD formatet, og kan indeholde mere end 2 timers optagelser i højeste kvalitet.
BR diske kan indkodes med en speciel Blu-Ray brænder og kan fås både som BD-R og BD-RE. BD-R kan brændes een gang og BD-RE kan brændes flere gange.

Blænde
Blænde har noget med kamera at gøre. Blænden sammen med lukketiden giver eksponeringen. Blænden er betegnelsen for hvor meget lukkeren åbner op for lyset til CCD’en.

BNC
Stik til overførsel af analoge signaler. Benyttes både til audio og video, samt yderligere til sync-signaler etc. Der er een signal-leder og een skærm.
BNC stik monteres på Coax-kabler og har en meget effektiv afskærmning for udefra kommende støj. Professionelt udstyr med krydsfelter er opbygget med Coax kabler og BNC-stik.
Tidligere anvendte man også BNC/Coax ved computernetværk, men det er (heldigvis) afløst af snoede_par kabler.