Informationer der gemmes på et MiniDV bånd er:

  • Video Data er alle billederne
  • Audio Data er lyden (2 spor 48KHz/16bit eller 4 spor 32KHz/12bit)
  • Tidskode gemmes som VITC (i videosporet)
  • Dato og klokkeslet
  • Eksponeringsindstillinger (Blænde/Lukketid)
  • Start/Stop/Pause under optagelser
  • plus forskellige informationer som benyttes af kameraet

Hvad skal du gøre inden du begynder at optage.
Hvis der ikke ligger en tidskode på MiniDV båndet når du optager, vil kameraet generere en tidskode (normalt start på 00:00:00:00).
Ofte vil denne tidskode køre videre efter en pause i optagelserne, men hvis du slukker kameraet, tager båndet ud, spoler eller afspiller tabes tidskoden og en ny genereres. Enten ud fra den der ligger på båndet i forvejen eller starte på 00:00:00:00. Det vil sige at du kan have flere steder på det samme bånd hvor tidskoden starter på NUL.
Det kan give problemer i nogle programmer under capture-processen.

Det første du kan gøre ved et nyt MiniDV bånd er at Strippe det. Det vil sige, at du kører en ubrudt tidskode ind på hele båndet. Det gøres ganske simpelt ved at du lader linsedækslet sidde på og sætter kameraet til at optage sort fra start til slut på båndet.
Og ja – det tager lige så lang tid som båndet er langt.
Det skal dog tilføjes, at det slider på videohovedet i dit kamera og jeg har fået oplyst at et almindelig videohoved til DV-kamera holder cirka 1000-1500 brugstimer og ved at strippe båndet bruger du 1 time, så det er noget med at opveje hvorledes du vil gribe det an.
Du kan undgå at strippe båndet hvis du undlader at tage båndet ud eller spole frem og tilbage inden båndet er helt fuldt.